Nevezetességek

Címer

Álló, háromszögű pajzs vörös mezejében zöld halmon álló, stilizált ezüst körtemplom. A halom zöld mezejében lebegő helyzetű, arany "AMR" Szűz-Mária monogram. A templom tornyát jobbról lebegő helyzetű arany heraldikai liliom, balról lebegő helyzetű arany heraldikai rózsa kíséri. A címerpajzsot jobbról leveles zöld tölgyfaág, balról leveles zöld bükkfaág kíséri. A szárukon alul keresztbetett ágakat arany makktermések ékítik. A címer alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok végződésű íves arany szalagon feketével nagybetűs KISSIKÁTOR felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

Körtemplom

Kiemelkedő épített értéke Kissikátornak a Római katolikus körtemplom, a falun kívül északnyugatra, a völgy bejárata fölötti dombon áll, a temető mellett.

A feljegyzések tanulsága szerint az Őrsúr nemzetség emeltetett templomot e helyen, melyet Sikátor néven fíliaként említenek a források.

Fennmaradt egy kalapált, ezüst keresztelő medence, fülén 1312 – es évszámmal, mely most a templomban található. Ez arra utal, hogy valóban Árpád – kori alapokon épült, s így ebből a korból az egyetlen kör alaprajzú templom hazánkban, csúcsán nyolcszögletes, hagymakupolás huszártoronnyal.

A romba dőlt románkori, XII. századi körtemplom alapjain 1764-ben Bernardo Balog közreműködésével épült újjá a kisméretű, kerek épület, melynek homlokzata tagolatlan, kis ablakokkal áttört.

Kúp alakú tetőzete fölött barokk harangtorony van. 1983-ban a műemléki helyreállítás során a régi fazsindely helyett műemlékpalával borították. Az oltárkép Mária születését ábrázoló olajfestmény, Z. Biskó Béla budapesti festő alkotása. A sík, XVIII. századi festett deszkamennyezetet tartósítás és restaurálás céljából Budapestre szállították. 2000-ben a helyreállított festett táblákat visszahelyezték az eredeti helyükre, így régi szépségében tekinthető meg a vidék egyik legősibb és legszebb temploma.

A templom 2000 évben a millennium évében felújításra került, beruházó a kissikátori önkormányzat volt.

Támogatók: Műemléki Hivatal, Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, Egri Érsekség, lakossági adományozás.

A kissikátori körtemplom története (videó)